Raha izaho no lehilahy

Raha izaho no lehilahy…..


Raha izaho no lehilahy ka mahita izao mitranga,

Dia hitroatra aho hijoro handripaka ny bemiranga

Hitifitra hahafaty koa iny TGVendrana iny!

Ny handringana azy angamba dia inoko tsy ho tsiny!


Raha izaho no lehilahy dia iadivako ny tafika

Na hamoy ny aiko aza, hopotehiko ireo rafiko

Satria rafin’ilay tanidrazako ireo mpampihorohoro

Ho eny aho dia ho sahy, handroso aho ary hijoro


Raha izaho no lehilahy dia hiady hatramin’ny farany aho

Tsy hiafina ao arian’ny solosaina fa ho sahy

Tsy lany andro hamporisika fa handray anjara mihitsy

Ireny fahavalo ireny, ripahiko tsy anki tsitsitsitsy!


De Christiane, Mars 2009 sous le pseudo Malagasy.