Malagasy sy ny fiainany

Angamba teny foana
Teny zary moana
Eny ambavantsika
Zary tsy misy dika

Ny teny hoe Fihavanana
Fa ny hany sisa namana
sisa atokisan-tena
Dia izay manankarena

Ary na mpinamana aza
Zary adala toy ny zaza
Fa toa mifosafosa
Manenjika ny osa

Mialona ny manana
Ny an'ny hafa no tombanana
Lany andro mifaninana
Toa hila hifampihinana

Angamba koa tsy marina
Na avo tsy hay takarina
Na tantara ihany sisa
Ka mahadisadisa

"Lay fitiavan-tanindrazana"
Fa tany maina ngazana
Atao ahoana no hitia
Ty tany mahantra ity???

Ny an'ny hafa no irina
Fiteny, fitafiana
Nefa mbola ito tany mena
No mamelona sy hosena

Ny fitiavana hono masina
Ny tany koa misy hasina
Ary ny vahoaka hendry
Ka ny adidiny manendry

Izay hitarika azy ireo
Ho tokana ny feo
Dia ny hampandroso marina
Hiara-hiasa sy hanarina

...Aogositra, 2009   Christiane