ANTSO AVO : FITOKONANA SY FILAHARANA TSY MISY FEPETRA

Publié le par Ny marina tsy maty

ANTSO AVO : FITOKONANA SY FILAHARANA TSY MISY FEPETRA.
 
HO AN’NY VAHOAKA MALAGASY TIA TANINDRAZANA REHETRA MANERANA NY NOSY : HANTSOINA IANAO HITOKONA SY HILAHATRA TSY MISY FEPETRA MANOMBOKA AMIN’NY ALATSINAINY 31 AOGOSITRA 2009 HO AVY IZAO.

Mitohy ny tolom-bahoaka mandram-piverin’ny Ray aman-dReny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana eo amin’ny Fitondram-panjakana.
 
Ry Malagasy tia Tanindrazana sy tsy mandohalika,

MANAN-TANTARA tokoa ny fivoriana tao Maputo Mozambika. Tsy nahomby ny fitadiavana vaha-olana niaraka tamin’ny mpanongam-panjakana sandoka “HAT”, satria tsy nety niala eo amin’ny fitondram-panjakana sandoka i Andry Rajoelina sy ny forongony na dia efa nahazo fampitandremana mafy tamin’ny Vondrona iraisam-pirenena maro samihafa aza.
 
NODERAIN’NY OLONA maro tao Maputo ny Filoham-pirenena Malagasy Marc Ravalomanana tamin’izany fihaonam-be izany noho ny fandeferany sy ny fahamarinany.
 
Mahantra sy mijaly ary mihorohoro ny Vahoaka Malagasy ankehitriny TSY MISY NY FILOHA MARC RAVALOMANANA.
 
Noho izany dia tsy mankasitraka ny toe-javatra toy izao ny Vahoaka Malagasy Tia Tanindrazana rehetra.
 
Aoka izay ny fandeferana:

HITOKONA SY HILAHATRA TSY MISY FEPETRA MANOMBOKA AMIN’NY ALATSINAINY 31 AOGOSITRA 2009 HO AVY IZAO NY MALAGASY REHETRA TIA TANINDRAZANA ETO MADAGASIKARA hanala an’i Andry Rajoelina eo amin’ny FITONDRANA ka hametraka ny tena “Demokrasia” miaraka amin’ny Filoha Marc Ravalomanana.
Maro ny asa efa vitan’ny Filoha Marc Ravalomanana, ka handeha hiara hiaro an’izany asa efa vita izany isika Vahoaka tsy vaky volo manerana ny Nosy : NY MARINA TSY MBA MATY.
 
Vakio ny : “I Jaona 4 : 18” :
“Tsy manan-tahotra ny fitiavana ; fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra ; fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra tsy mbola tanteraka amin’ny fitiavana”.
 
Arovy ny firenenao, arovy ny filohan’ny firenenao Marc Ravalomanana, arovy ny demokrasia sy ny lalam-panorenana ary ny fanjakana hiaina ao amin’ny fahamarinana sy ny fahamasinana.
 
Ny Komity Mpanohana ny Demokrasia, sy ny Lalam-panorenana ary ny Repoblika Malagasy : Komity RRM Europe miaraka amin’ny Vondran’asa Malagasy ao Madagasikara
Le Comité de soutien de la Démocratie, de la Constitution et de la République Malgache : Comité RRM-Europe en partenariat avec les Comités locaux Malgaches

Commenter cet article