FILAZANA : FIARAHA-MIORY ( RRM-Europe - TIM-Europe)

Publié le par Christiane

FILAZANA : FIARAHA-MIORY SY FAMPAHEREZANA NOHO NY FAMOIZAN’AINA SY NY FARATRANA ARY NY FISAMBORANA OLONA TSY MANAN-TSINY : 28 MARTSA 2009.
 
Manoloana indrindra ny fitifirana ankitsirano olona tsy manan-tsiny tamin’ny Asabotsy 28 May 2009 taty Antananarivo Renivohitra, dia maneho ny “Fiaraha-miory sy ny Fiombonany alahelo amin’ireo mpiray tanindrazana Malagasy” ny Komity mpanohana ny Demokrasia sy ny Lalam-panorenana ary ny Repoblika Malagasy – RRM-Europe sy TIM-Europe.

Izao dia hita taratra fa miaina ao anatin’ny “mangidy” sy ny “fampihorohoroana” ary ny “didy jadona” ny Vahoaka Malagasy ankehitriny. Tsy azo ekena mihintsy izany toe-javatra izany.
Tena ao anatin' ny andro farany, andro mahory tokoa isika ankehitriny (2Timoty 3.1)
Hontsa ny fo mandre ny hery setra hataon’ny Miaramila Malagasy “tsy tia tanindrazana” taty Madagascar :

1.    namoizana ain' olona 8

2.    sy olona maratra maro any @hopitaly izany, voatifitry ny bala vy sy voatoraka asidra mamay

3.    sy olona tsy manantsiny nosamborina sy hampijalian’ny “Miaramilam-potaka”

Ny tena mampahalahelo dia olona milahatra am-pilaminana tanam-polo tsy aman-tsiny tsy misy fiadiana no notifirina sy novonoina ankitsirano, “olona izay miaro ny demokrasia, sy ny marina ary ny fahamarinana”.

Mampahery anareo @Tenin' ny Soratra Masina izahay :


"Indro Satana efa milofo, mitady anareo hokororohiny toy ny vary, nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao" (Lioka 22.31,32)


Ry havana, tsy irery ianareo, mahita anareo ny Tompo Jesoa, mivavaka ho anareo Izy, izahay Malagasy aty koa dia mahatsiaro ambavaka anareo hatrany!


Matokia : "Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olomboafidiny va? Izay mitaraina Aminy andro aman' alina? Ary moa hitaredretra va Izy?" (Lioka 18.7)

Aoka samy hivavaka mafy ho an' ireo mpiray firenena amintsika tokoa isika, sy hitondra am-bavaka ny Filoham-pirenena lanim-bahoaka Marc RAVALOMANANA mianakavy.

 

Fitohizan’ny “TOLONA” sy ny "VAVAKA",  ireo ihany no antokin’ny Fivoarana sy ny Fahaleovan-tenam-pirenena. "Dia ho tany sambatra ilay Madagasikarantsika"
 
Ho aminao Tia Tanindrazana anie ny Fitahian’ny Tompo,

Ho ela velona anie ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana,

Ary ho ela velona anie MADAGASIKARANTSIKA.

Fiaraha-miory sy fampaherezana avy amin’ny : « Komity mpanohana ny Demokrasia, sy ny Lalam-panorenana ary ny Repoblika Malagasy any Europe - RRM-Europe » sy ny TIM - Europe na « Comite de soutien de la Démocratie, de la Constitution et de la République Malgache – RRM-Europe » et TIM-Europe.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article