Communiqué : Comité de soutien RRM-Europe

Publié le par Christiane

Communiqué : Comité de soutien RRM-Europe
29 MARTSA 1947.
Ry Vahoaka malagasy : “Ny Arivo lahy tsy maty indray andro”! Antso avo ho antsika malagasy tia tanindrazana sy tia fivoarana! Ny fepetra “3” ny tolom-bahoaka.

 

 

Ny 29 Martsa 1947 dia nikomy tamin’ny Mpanjanan-tany naka an-keriny ny fitondram-bahoaka ny “Malagasy tia tanindrazana”, ary dia nandresy nahazo ny Fahaleovan-tena. Ary satria ny tenim-bahoaka dia avy amin’Andriamanitra, dia isika Vahoaka “tsy matahotra” no haka indray  ny fitondrana norobaina tamintsika, ary hamerina izany fitondrana izany amin’ny Filoha Marc Ravalomanana, Filoha lanim-bahoaka ; satria “tsy manan-tahotra ny fitiavana” hoy ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Jaona voalohany, [1 Jaona 4 :18].

 

Manan-tantara ho an’ny “Malagasy" tokoa ny volana Martsa : fepetra “3” no marika iraisan’ny Mpitolona tia : “Tanindrazana, Fahafahana , Fandrosoana” :

 

1.      Fitohizan’ny fitokonana tsy misy fepetra :

Eo am-piandrasana ny Filoha Marc Ravalomanana dia hitohy ny fitokonan’ny Vahoaka malagasy, satria tsy manaiky ho tsetsafin’ny mpanongam-panjakana sy tsy manaiky ny tsindry hazo lena atao aminy ny Malagasy.

Manan-tantara koa ny 24 martsa 2009 satria nanao “Antso avo” hoan’ny Vahoaka Malagasy tsy vaky volo ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana ; ary satria tsy matin’ireo saika hifofo ny ainy izy dia ho avy hitondra ny FAHALEOVAN-TENA ary hanome ny FAHAFAFANA sy ny FAMPANDROSOANA ho an’ny Madagasikarantsika.

2.      Tsy EKENA INTSONY ny hisian’ny “Fihaonam-be” na “Assises nationales” NA ny “Referendum” :

Fitakiana “TSOTRA” fotsiny ny hiverenan’ny Filoha Marc Ravalomanana “tsy misy fepetra” no ilain’ny Vahoaka malagasy ary mangataka ny fialan’i Andry Rajoelina sy ny forongony eo amin’ny fitondrana sandoka, izay tsy eken’ny Firenena rehetra manerana an’izao tontolo izao.

3.      Ny 31 martsa 2009 ho avy izao no fepetra farany :

Ny Vahoaka no haka ny fahefana nangalarina taminy ary hamerina ny fitondra-pirenena amin’ny Filoha Marc Ravalomanana aorian’ny fivorian’ny Firaisam-pirenena SADC amin’ny 30 martsa 2009 ho avy izao.

Ary satria ny Vahoakan’Andriamanitra no nifidy ary dia ny Vahoakan’ Andriamanitra no haka ny fitondrana norobaina taminy.

Miangavy ny Mpitandro ny filaminana ny Olom-pirenena Malagasy tsy hitifitra sy tsy hampahory ny Vahoaka “miavotra” sy “mitaky ny marina”.

 

 

Misy lalàna mifehy ny Tany sy ny Firenena Malagasy toy ny tany rehetra eran’izao totonlo izao. Izany no hanohan’ny Fivondronam-pirenena rehetra eran-tany ny tolona hataon’ny Vahoaka Malagasy tia TANINDRAZANA.

 

Ry Vahoaka Malagasy, tohano ary ento am-bavaka ny asa rehetra izay efa vitan’ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA, satria nampitonlagaga ny Firenena maro samihafa any am-pitan-dranomasina izany zava-bita izany tao anatin’ny fotoana fohy dia fohy niasany, raha ampitoviana amin’ny zava-bitan’ny Mpitondra hafa rehetra teto Madagasikara izay nampiaina ny vahoaka Malagasy  tao anatin’ny “mangidy” sy ny “fampihorohoroana” ary ny “didy jadona”.

Fitohizan’ny “TOLONA” sy ny “VAVAKA”,  ireo ihany no antokin’ny Fivoarana sy ny Fahaleovan-tenam-pirenena.

 

Ho aminao Tia Tanindrazana anie ny Fitahian’ny Tompo,

Ho ela velona anie ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana

Ary ho ela velona anie MADAGASIKARA tia Fahafahana sy tia Fandrosoana.

 

Lamako! “Hiverina Dadanay!”

Lamako! “Tianay Dadanay!”

Lamako! “Dadanay tsy manary anay!”

Havereko kely indray mandeha! “Dadanay tsy manary anay!”

Hatambaro! “Tolom-bahoaka!”

 

 

Antso avo avy amin’ny : « Komity mpanohana ny Demokrasia, sy ny Lalam-panorenana ary ny Repoblika Malagasy any Europe - RRM-Europe » na « Comite de soutien de la Démocratie, de la Constitution et de la République Malgache – RRM-Europe », anio 28 martsa 2009 :

·        Teto Antananarivo, Madagasikara, Kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo.

·        Teto Parisy, Frantsa, Kianjan’ny Trocadéro.

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article